Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (VIII.29.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 29- 2017. 10. 02

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Szentgáloskér Községben helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet.

 Szabó Péter                                                                                                  Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                                                       jegyző


Záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szentgáloskér, 2017. augusztus 29.

                                                                                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                                             jegyző