Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 08- 2021. 12. 07

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.08.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. december 7-én 18 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.