Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2022. 01. 25- 2022. 12. 30

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi köztisztviselői illetményalapról

2022.01.25.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 46.380 Ft.

2. § Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2022. január 25-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.