Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet3

2. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.