Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.31.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 179 045 169 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 179 045 169 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„d) Ezen belül a működési célú bevételt 83 970 714 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„i) a működési célú kiadásokat 83 970 714 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„p) a felhalmozási célú bevételt 95 074 455 Ft-ban állapítja meg.”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„s) a felhalmozási célú kiadást 95 074 455 Ft-ban,”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

4. melléklet

2. melléklet

5. melléklet