Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

2022.05.31.

Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit 130 598 528 Ft-ban, kiadásait 84 628 466 Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A felhalmozási célú bevételek összegét 35 356 452 Ft-ban állapítja meg.

(3) A felhalmozási célú kiadások összegét 21 038 442 Ft-ban állapítja meg.

a) A felhalmozási célú kiadások közül a beruházások összegét 2 796 788 Ft-ban,

b) a működési célú kiadások összegét 63 590 024 Ft-ban határozza meg.

ba) A működési célú kiadások közül a személyi jellegű kiadások összegét 26 120 202 Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 941 402 Ft-ban,

bc) a dologi jellegű kiadásokat 17 055 230 Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeni juttatásait 3 672 142 Ft-ban,

be) a speciális célú támogatásokat 12 814 915 Ft-ban határozza meg.

(4) A működési célú bevételek összegét 71 841 762 Ft-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási bevételek összegét 23 400 314 Ft-ban határozza meg.

(6) A finanszírozási kiadások összegét 986 133 Ft-ban határozza meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 8 251 738 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 33 179 997 Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembevételre került sor az 1. melléklet szerinti tartalommal.

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testületnek 2021. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.

12. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.