Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 28- 2023. 02. 28

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.28.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.