Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 27- 2023. 02. 27

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.27.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 3a. ponttal egészül ki:

„3a. 045120 Út, autópálya építése”

2. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 3b. ponttal egészül ki:

„3b. 051030 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”

3. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 3c. ponttal egészül ki:

„3c. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.”

4. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 3d. ponttal egészül ki:

„3d. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”

5. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 32. ponttal egészül ki:

„32. 072111 Háziorvosi alapellátás”

6. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:

„33. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás”

7. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 34. ponttal egészül ki:

„34. 072311 Fogorvosi alapellátás”

8. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 35. ponttal egészül ki:

„35. 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás”

9. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 36. ponttal egészül ki:

„36. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás”

10. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 37. ponttal egészül ki:

„37. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás”

11. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 38. ponttal egészül ki:

„38. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás”

12. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 39. ponttal egészül ki:

„39. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”

13. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 40. ponttal egészül ki:

„40. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása”

14. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 41. ponttal egészül ki:

„41. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében ”

15. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 42. ponttal egészül ki:

„42. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

16. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 43. ponttal egészül ki:

„43. 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása”

17. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 44. ponttal egészül ki:

„44. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”

18. A Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 45. ponttal egészül ki:

„45. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek”