Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 27
a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.
Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát, szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet.
A rendelet 2022. április 16-án hatályát veszti.
Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
1. társadalmi-gazdasági hatása: A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési problémáikat. A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
2. költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának kisebb költségvetési kihatása van. A szociális célú tűzifa támogatáshoz az önkormányzat saját erőt is biztosít.
3. környezeti, egészségi következményei: A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.
4. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztráció növekedése várható az önkormányzati hivatal szociális irodáján.
5. egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás alapján elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.
Kérem az alábbi rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
jegyző