Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07 18:00
Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szentgáloskér Községi-Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. év augusztus hónap 17. napján fogadta el a települési támogatásokról szóló rendeletet.
A rendelet 16. §-a rendelkezik a rászoruló családok részére adható karácsonyi települési támogatás szabályairól.
A rendelkezés szerint ez pénzbeli támogatás.
A szociális szempontok érvényesítése, és a támogatás céljának minél hatékonyabb elérése miatt indokolt, hogy az említett ellátás nem csak kizárólag pénzbeli, hanem természetbeni formában is megállapítható legyen.
A támogatás alapvető célja a rászoruló családok karácsonyi terheinek csökkentése.
A támogatás újraszabályozása révén pénzbeli és természetbeni formában is megállapítható.
A támogatásra az a család jogosult, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum tízszeres mértékét, gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.
A támogatás összegét és formáját az adott tárgyévben képviselő-testületi határozat állapítja meg. A támogatás összegét kiskorú gyermekenként határozza meg a képviselő-testület.
A támogatása iránti kérelmek beadásának határidejét képviselő-testületi határozat állapítja meg.