Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2022. 01. 25
a 2022. évi köztisztviselői illetményalapról
Általános indokolás
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése rendelkezik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §- a szerinti illetményalap 2022. évi összegéről, mely 38 650 forint.
A fenti törvény 61. § (6) bekezdése kimondja: A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
Tekintettel arra, hogy az illetményalap mértéke 2008. évtől változatlanul 38 650 Ft, miközben a bérek fokozatosan növekedtek, szükségessé vált az illetményalapnak legalább a 2021. évi szinten tartása
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évre megállapított illetményalapjának összegéről rendelkezik.
A 2. §-hoz
A 2. § a rendelet időbeli alkalmazásának kezdő időpontjáról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 3. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.