Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A 2021-es évre elfogadott költségvetés módosítására az év közbeni pénzügyi változások miatt van szükség. A módosító rendelet átvezeti a bevételi és kiadási oldalon történt változásokat.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.
A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosuló tételeiről rendelkezik.
A 2. §-hoz
A 2. § az újonnan hatályba lépő mellékletekről rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 3. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.