Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXV. törvény 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolót kell készíteni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a bevételek és kiadások főösszegeiről rendelkezik.
A 2. §-hoz
A 2. § a pénzmaradványról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 3. § a bevételi főösszegekről rendelkezik.
A 4. §-hoz
A 4. § a felújítási kiadásokról rendelkezik.
Az 5. §-hoz
Az 5. § fejlesztési kiadásokról rendelkezik.
A 6. §-hoz
A 6. § az összevont költségvetési mérlegről rendelkezik.
A 7. §-hoz
A 7. § az összevont költségvetési mérlegről rendelkezik.
A 8. §-hoz
A 8. § az éves létszám-előírányzatról rendelkezik.
A 9. §-hoz
A 9. § a közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzatáról rendelkezik.
A 10. §-hoz
A 10. § a vagyonkimutatásról rendelkezik.
A 11. §-hoz
A 11. § a többéves kihatással járó döntésekről rendelkezik.
A 12. §-hoz
A 12. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.