Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2022. 08. 24

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.24.
a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról
Általános indokolás
A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.
Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát, szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet.
A rendelet 2023. április 16-án hatályát veszti.
Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
1. társadalmi-gazdasági hatása: A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési problémáikat. A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
2. költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának kisebb költségvetési kihatása van. A szociális célú tűzifa támogatáshoz az önkormányzat saját erőt is biztosít.
3. környezeti, egészségi következményei: A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.
4. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztráció növekedése várható az önkormányzati hivatal szociális irodáján.
5. egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás alapján elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a rendelet területi hatályáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A 2. § a támogatás megállapításának részletes szabályairól rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 3. § a támogatás térítésmentes szállításról rendelkezik.
A 4. §-hoz
A 4. § hivatkozó rendelkezést tartalmaz.
Az 5. §-hoz
Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.
Az 1. melléklethez
Az 1. melléklet a támogatás igénylésére rendszeresített formanyomtatványt tartalmazza.
A 2. melléklethez
A 2. melléklet a támogatás átvételét igazoló elismervényt tartalmazza.