Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja biztosítja.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának áttekintése során megállapított hiányosságok miatt megállapításra került, hogy új rendelet megalkotására van szükség, amely követve a hatályos magasabb szintű jogforrások módosításait és egyéb jogalkalmazási és jogalkotási kívánalmakat, egy új, egységes szerkezetű rendeletként lép hatályba.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az 1-2. § az általános rendelkezéseket tartalmazza.
A 3–5. §-hoz
A 3-5. § az önkormányzat feladat- és hatáskörére vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.
A 6–24. §-hoz
A 6-24. §-ig a képviselő-testület működésére vonatkozó részletszabályokat tartalmazzák.
A 25. §-hoz és a 26. §-hoz
A 25-26. §-ok a települési képviselőkre vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
A 27–29. §-hoz
A 27-29. § a képviselő-testület bizottságára vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
A 30–32. §-hoz
A 30-32. § a polgármesterre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 33. §-hoz
A 33. § az alpolgármesterre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 34. §-hoz
A 34. § a jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 35. §-hoz
A 35. § a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 36. §-hoz
A 36. § a társulásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 37. §-hoz
A 37. § a közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 38–40. §-hoz
A 38-40. § az önkormányzat gazdasági alapjaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 41. §-hoz és a 42. §-hoz
A 41-42. § korábbi rendelet hatályvesztéséről és e rendelek hatályba lépéséről rendelkezik.