Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 11. 19

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.19.
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A rendeletalkotás felhatalmazó jogszabályi háttere a következő: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.rendelet.
A rendeletalkotás oka a korábbi rendelet megalkotása óta lezajlott gazdasági, társadalmi és jogszabályi változások. Az említett változások miatt indokolt egy új, a hatályos magasabb szintű jogszabályok előírásaira tekintettel megalkotott rendelet elfogadása.
A 2. §-hoz
A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről rendelkezik.
A 3. §-hoz
A temetkezési szabályokról rendelkezik.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A temetési helyekről rendelkezik.
A 6. §-hoz
A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamáról szóló szabályokat tartalmazza.
A 7. §-hoz
A síremlékek és sírboltokra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 8. §-hoz
A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó szabályokról rendelkezik.
A 9. §-hoz
A nyilvántartásokról rendelkezik.
A 10. §-hoz
A temető üzemeltetéséről rendelkezik.
A 11–13. §-hoz
A temető rendjéről szóló szabályokat tartalmazza.
A 14. §-hoz
Korábbi rendelet hatályvesztéséről rendelkezik.
A 15. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Az 1. melléklethez
A sírhelyek méreteit tartalmazza.
A 2. melléklethez
Az urna sírhely méreteit tartalmazza.
A 3. melléklethez
A sírbolt méreteit tartalmazza.
A 4. melléklethez
A temető nyitvatartási idejét tartalmazza.
Az 5. melléklethez
A díjak típusát és mértékét tartalmazza.