Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 27

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.27.
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotó hatáskörét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében jár el az éves költségvetési rendelet megalkotásakor.
A költségvetési rendelet főszámainak tervezésekor Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései és a megelőző költségvetési év mérlege szolgál alapul.