Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.01.
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodálkodás szabályairól rendelkezik. A rendelet tartalmazza a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyontárgyak listáját.
Az új rendelet megalkotásának indoka a korábban hatályos jogszabály kora, illetve a Magyar Államkincstár által tartott ellenőrzés által kimutatott hiányosságok orvoslása, az adott jogszabály aktualizálása.