Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.24.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelete még nem került módosításra.
Jelen rendelet módosítással megváltoztatásra kerül az a számla szám, amelyre be kell fizetni a kiszabott közigazgatási bírságokat, így ezentúl nem a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal, hanem az önkormányzat számlájára kell majd befizetni a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján kiszabott bírságot.
A fentiek alapján elkészítésre került a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2022. (VI.29.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: nincs.
- gazdasági, költségvetési hatása: nincs.
- környezeti, egészségi következménye: nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet módosítása nélkül nem változtatható meg az a számla szám, amelyre a közigazgatási bírásgot kell befizetni.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Módosító rendelkezéseket tartalmaz.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.