Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete

Panyola Község Önkormányzat

Hatályos: 2023. 01. 01

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete

Panyola Község Önkormányzat

2023.01.01.

Képviselő-testületének

10/2015.(XI.18.)

önkormányzati rendelete

A helyi adókról


Panyola Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 4. § a), 4. § d) pontjaiban, 5. § c), 5. § b) pontjában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Panyola Község közigazgatási területére, közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre.

2. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya

2. §

a) 1 Az adó alanyának megállapítására a Htv. 24. § rendelkezései az irányadóak.
b) 2
c) 3
d) 4

3. §5 Mentes a helyi adó megfizetése alól:

(1) az egy helyrajzi számon lévő adózott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló épületen felüli lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló épület,

(2) beépített és beépítetlen telek.

Az adókötelezettség keletkezése és megszüntetése

4. § (1)6 Az adókötelezettség megállapítására a Htv. 25. § (1) - (3) bekezdéseinek rendelkezései az irányadó.

(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

Az adó mértéke

5. § A magánszemélyek kommunális adója mértéke:

Adótárgyanként:3.500.-Ft/év

3. A Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

6. § (1)11 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,8 %-a.

(2)12

Záró rendelkezés

7. § E rendelet 2016. január 01-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Panyola Község Önkormányzat 6/2003.(X.01.) Kt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.

Muhari Zoltán Soltész Ferenc Dávid
polgármester jegyző
1

Módosította: Panyola Község Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. január 18. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte Panyola Község Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte Panyola Község Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte Panyola Község Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

5

Módosította: Panyola Község Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. január 18. napjától.

6

Módosította: Panyola Község Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. január 18. napjától.

7

Hatályon kívül helyezte Panyola Községi Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

8

Hatályon kívül helyezte Panyola Községi Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

9

Hatályon kívül helyezte Panyola Községi Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

10

Hatályon kívül helyezte Panyola Községi Önkormányzat 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelete alapján. Hatályon kívül helyezve: 2017. január 18. napjától.

11

Módosította: Panyola Község Önkormányzat 8/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. január 01. napjától. A 6. § (1) bekezdése a Panyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdését a Panyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.