Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 8/ 2001. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 16

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 8/ 2001. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.16.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § -ának (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva - figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 41. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2) pontjának felhatalmazása alapján, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.