Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 15- 2023. 05. 23

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.15.

Sióagárd Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (III.16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 6. függelékkel egészül ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

6. függelék