Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés módosításáról

2022.05.25.

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 572.995.159,- Ft

b) kiadási főösszegét 572.995.159,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 572.995.159,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 117.023.233,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 105.565.215,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 38.880.000,- Ft
4. Működési bevételek 20.061.259,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 3.000.000, - Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23.399.910,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 265.065.542,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 184.905.263,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 572.995.159,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 441.030.034,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 131.965.125,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 572.995.159,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 280.327.597,- Ft

a) Személyi juttatás 68.067.001,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.300.085,- Ft

c) Dologi kiadások 113.015.282,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.215.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 23.622.876,- Ft

f) Finanszírozási kiadások 58.107.353,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 292.667.562,- Ft

a) Beruházások 27.142.794,- Ft

b) Felújítások 265.524.768,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 572.995.159,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 280.327.597,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 292.667.562,- Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

4. Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 499.727.295,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 116.531.077,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 105.565.215,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 38.880.000,- Ft
4. Működési bevételek 2.843.500,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 3.000.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23.399.910,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 209.507.593,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183.877.332,- Ft
(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 499.727.295,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 367.762.170,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 131.965.125,- Ft

7. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 499.727.295,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 207.059.733,- Ft

a) Személyi juttatás 26.866.417,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.976.970,- Ft

c) Dologi kiadások 87.327.216,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,215.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 23.622.876,- Ft

f) Finanszírozási kiadások 58.107.353,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 292.667.562,- Ft

a) Beruházások 27.087.695,- Ft

b) Felújítások 265.524.768,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 499.727.295,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 207.059.733,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 292.667.562,- Ft

8. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Sióagárd Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 11. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 40.381.141,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 40.381.141,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 122.670.- Ft
(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 40.381.141,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 40.381.141,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 40.381.141,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 40.381.141,- Ft

a) Személyi juttatás 32.905.075,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.040.566,- Ft

c) Dologi kiadások 2.435.500,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -

e) Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés -

a) Beruházások -

b) Felújítások -

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.381.141,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 40.381.141,- Ft

b) felhalmozási kiadások: -

11. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

6. Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai összesen: 32.886.723,- Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 17.217.759,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 15.176.808,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 905.261,- Ft
(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 32.886.723,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 32.886.723,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadási előirányzatai összesen: 32.886.723,- Ft melyből:

1. Működési költségvetés 32.830.624,- Ft

a) Személyi juttatás 8.295.509,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.282.549,- Ft

c) Dologi kiadások 23.252.566,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -

e) Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés 56.099,- Ft

a) Beruházások 56.099,- Ft

b) Felújítások -

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.886.723,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 32.830.624,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 56.099,- Ft

14. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Sióagárd Község Konyhája intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 292.667.562,- Ft melyből:

1. beruházási kiadás 27.142.794,- Ft

2. felújítási kiadás 265.524.768,- Ft

3. egyéb felhalmozási célú kiadás -

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak van egy olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 19.833.429,- Ft melyből:

1. általános tartalék 19.833.429,- Ft

2. céltartalék -

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat 10 éves futamidejű beruházási hitellel rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

21. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

24. § A rendelet 2022. május 25. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.