Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 15

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.15.
Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 167/A. § (1) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy (önkormányzat, intézmények) alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint.
A helyi önkormányzatok és az intézmények a gazdasági eseményeket (bevételeket és kiadásokat) a számviteli elszámolásokban kormányzati funkciók szerint is nyilvántartják, amely elsősorban a támogatások elszámolásánál játszik fontos szerepet.
A Magyar Államkincstár 2021. éves költségvetési beszámoló ellenőrzési szempontjai között szerepelt az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és költségvetési szervek által használt és a beszámoló űrlapjain kimutatott kormányzati funkcióknak a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás adataival való összevetése.
A felülvizsgálat megállapította, hogy voltak eltérések, így a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciók áttekintését és módosítását kezdeményezte.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. §. az új függeléket tartalmazza.
2. § a rendelkezés hatályát határozza meg.