Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Általános indokolás
A rendelet-tervezet megalkotásának célja a kiadási és a bevételi főösszegek egymáshoz való viszonyának módosítása a zárszámadás előtt.
Részletes indokolás
Az 1–17. §-hoz
Az 1-13. §-hoz:
A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási teljesítéseket összevontan, létszám keretet, önkormányzati és intézményi szinten is. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján lett a költségvetésben tervezve.
A 14-16. §-hoz:
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez szükséges kiadások és bevételek vannak betervezve.
A 17. §-hoz:
Az önkormányzat közvetett támogatásai jogszabály szerint lett megtervezve.