Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2012. 04. 24- 2012. 04. 24

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

2012.04.24.

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése alapján egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti:

a) Az állatok tartásáról szóló 10/1999. (VIII. 10.) számú rendelet 13. § (1)-(3) bekezdése;

b) Regöly község címerének és zászlajának alapításáról, valamint használatuk rendjéről szóló 13/2000. (VIII. 8.) számú rendelet 9. § (1) bekezdése;

c) Regöly község helyi építési szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 10.) számú rendelet 21. § (1) bekezdés;

d) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint a folyékony hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról szóló 2/1999. (II. 15.) számú rendelet 14. §-a;

e) A kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 18/2001. (X. 25.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése;

f) A köztemetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 15/2000.(XI. 15.) számú rendelet 17. §-a;

g) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 9/1999. (VIII. 10.) számú rendelet 9. § (2) bekezdése;

h) A településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről szóló 7/2004. (V. 10.) számú rendelet 25. §-a;

2. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. április 15. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.