Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 14- 2024. 02. 14

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.14.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének főösszegét 2.417.332.397 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez