Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(X.26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(X.26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2023.07.01.

Mórágy Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Mórágy község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaorvosi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei

2. § Mórágy Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 7165. Mórágy, Alkotmány 40/A.

3. §2

4. § Mórágy Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe a fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában a bonyhádi I. számú fogorvosi körzetbe tartozik. A fogorvosi körzet székhelye:7150. Bonyhád, Perczel Mór utca 49., Mórágy község lakosságának fogorvosi ellátása a 7165. Mórágy, Alkotmány utca 40/A. telephelyen folyik.

5. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Bátaszék és környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás útján látja el . Az ügyeleti ellátás székhelye: 7140. Bátaszék, Kossuth utca 54.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7165. Mórágy, Alkotmány utca 40./A szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7. §3 Mórágy község Önkormányzata biztosítja a Bátaapáti Község Önkormányzat között született megállapodás alapján, a mórágyi székhelyű, iskolaorvosi feladatok ellátását Bátaapáti község vonatkozásában.

8. § Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 8/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. §-t a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. mellékletet a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.