Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (VIII.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 26- 2017. 08. 26

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §


(1) Diósberény Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 148.596.345 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.1 számú melléklete lép.

(7) Az Ör. 4.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.


2. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.               Tillmann András László                                               Kis-Fehér Katalin

                        polgármester                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. augusztus 25.
                                                                                                       Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                 jegyző