Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

               Tillmann András László                                               Kis-Fehér Katalin

                         polgármester                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 29.
                                                                                                       Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                 jegyző