Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.