Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. Önkormányzati beszerzés esetén a nettó 2.000.000 Ft alatti építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére vonatkozó ajánlatok esetén dönt a nyertes ajánlattevő személyéről.”