Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016 (X.7.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.