Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
társadalmi hatása: pozitív, az önkormányzat jelentős mentességet ad a környezettudatos lakosoknak,
gazdasági hatása: kis mértékben változik a lakosság kiadásának összetétele,
költségvetési hatása: negatív, az önkormányzat adóbevétele csökken.
1. környezeti és egészségi következmények: pozitív, a környezettudatos lakosság támogatásával csökken a talajszennyezés a településen.
2. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: növekszik az adómentességek megállapításával.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása szükséges az adóemelés és a mentességek érvényesítéséhez.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: az önkormányzat növeli az adó mértékét és kedvezményeket állapít meg az önkormányzat hosszú távú céljainak megfelelően.
A rendelet által elérni kívánt cél: az adómérték és a mentességek meghatározása.
A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők, adóügyi ügyintéző.
Az elhangzott fontosabb javaslatok: -
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.