Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Diósberény község egyedi szennyvízkezelési rendszerének üzemeltetéséről

Hatályos: 2023. 01. 01

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
Diósberény község egyedi szennyvízkezelési rendszerének üzemeltetéséről
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
társadalmi hatása: pozitív, mivel az egyedi szennyvízkezelési rendszer üzemeltetésével csökken a településen a környezetszennyezés
gazdasági hatása: nem jelentős
költségvetési hatása: az önkormányzatnak bevétele keletkezik, ami az üzemeltetésre fordít
1. környezeti és egészségi következmények: pozitív, mivel csökken a talaj szennyvízzel történő szennyezettsége
2. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a számlák kiállítása és a befojt összeg könyvelése évi egyszeri feladatot jelent háztartásonként.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával a pályázati feltételek teljesülnek és egyértelműen meghatározzák a felek jogait és kötelezettségeit. A rendelet hiányában bevétele nem keletkezik az önkormányzatnak, ami problémát okoz a pályázati elszámolásban.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: az ingatlan tulajdonosokkal kötött együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdések kerültek részletezésre.
A rendelet által elérni kívánt cél: az egyedi szennyvízkezelési rendszer üzemelési szabályainak rögzítése.
A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, igazgatási, gazdálkodási ügyintéző, projektmenedzser.
Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.