Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 24
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez
Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Diósberény Község Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2021 évi költségvetés módosítása
b) környezeti és egészségi következmények: nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendelet-módosítás szükségessége, az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés
- A rendelet-módosítás által elérni kívánt cél: módosításra kerüljön az önkormányzat 2021. évi költségvetése az előirányzatoknak megfelelően.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabály szerint.
- A rendelet-módosítás előkészítésében részt vett szervek és személyek: gazdálkodási előadó, jegyző, polgármester.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendelet-módosítást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.