Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: jelentős, a lakosságtól átvállalt hulladékszállítási díj az ingatlantulajdonosokat fogja terhelni a rendelet hatályba lépésével,
- gazdasági hatása: jelentős, az önkormányzat kiadása csökken, a lakosságé nő,
- költségvetési hatása: csökken az önkormányzat kötelezettsége.
b) környezeti és egészségi következmények: az új szerződések alapján a szállítás változatlan formában fog működni,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: az új szerződések megkötésében, várhatóan az önkormányzatnak segítséget kell nyújtania.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet módosítása a díj átvállalás megszűntetése miatt szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendelet-módosítás szükségessége, a hulladékszállítási díj átvállalásának megszüntetése miatt szükséges a rendelet módosítás.
- A rendelet-módosítás által elérni kívánt cél: az ingatlantulajdonosok kössenek szerződést a hulladék elszállítására a szolgáltatóval és fizessék meg a díjat.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabály szerint.
- A rendelet-módosítás előkészítésében részt vett szervek és személyek: gazdálkodási előadó, jegyző, polgármester, képviselők, közszolgáltató.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendelet-módosítást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.