Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.


Módosító rendelkezések

1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.Záró rendelkezések

2. §


Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.                      Nagy Aranka                                                                  Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 30.                                                                                                              Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                        jegyző

Mellékletek