Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. lakossági szolgáltatás: 2125,9842 ,- Ft/ m3

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. közületi szolgáltatás: 2283,4645 ,- Ft/ m3