Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2022. 03. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás kizárólagos teljes körű ellátására jogosult szervezet: Lackó-Motor Bt. (képviseli: Nagy Andrea Krisztina, székhely: 7090 Tamási, Deák F. u. 15. cg.: 17-06-005673), Keszőhidegkút Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel 2022. március 1. naptól 2027. február 28. napig.”

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és 2022. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételének egységnyi nettó díja:

1. lakossági szolgáltatás: 1417,3228 ,- Ft/ m3

2. közületi szolgáltatás: 1653,5433 ,- Ft/ m3