Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. függelék
Keszőhidegkút Község Önkormányzati Képviselő-testület tagjainak névsora (2019-2024):

1. Nagy Aranka polgármester

2. Dobai László alpolgármester

3. Jakab András képviselő

4. Jakab László képviselő

5. Varga Zsolt képviselő”