Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének főösszegét 102.970.337 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet