Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 20- 2024. 05. 30

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.20.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Keszőhidegkút Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 102.970.337 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 7. melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat 2022. évi maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

j) Az önkormányzat 2022. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 10. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2022. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat 2022. évben.

(4) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2022. évben.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

6. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Önkormányzatának 1991. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 1/1992. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Önkormányzatának 1992. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 2/1993. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Önkormányzatának 1993. évi zárszámadásáról szóló 3/1994. (IV. 17.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Önkormányzatának 1994. évi zárszámadásáról szóló 4/1995. (III. 14.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Önkormányzatának 1995. évi zárszámadásáról szóló 1/1996. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Önkormányzatának 1996. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 2/1997. (III. 26.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Községi Önkormányzat 1997. évi költségvetése zárszámadásáról szóló 2/1998. (III. 30.) önkormányzati rendelet.

13. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 1998. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/1999. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.

14. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 1999. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/2000. (V. 12.) önkormányzati rendelet.

15. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2000. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 2/2001. (IV. 5.) önkormányzati rendelet.

16. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2001. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2002. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2003. (IV. 16.) önkormányzati rendelet.

18. § Hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2004. (IV. 16.) önkormányzati rendelet.

19. § Hatályát veszti az önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet.

20. § Hatályát veszti a 2005. évi költségvetési zárszámadás elfogadásáról szóló 2/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti a 2006. évi költségvetés elfogadásáról szóló 2/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 3/2008. (IV. 15.) önkormányzati rendelet.

23. § Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 3/2009. (IV. 20.) önkormányzati rendelet.

24. § Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 2/2010. (V. 5.) önkormányzati rendelet.

25. § Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 2/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet.

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet.

28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelet.

29. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

30. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

31. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

32. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

33. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelet.

34. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

35. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelet.