Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 21- 2023. 05. 21

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.21.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 22. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.