Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 21

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.20.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének főösszegét 78.289.681 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez