Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz és az 1. melléklethez
Előzeteshatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021. (XII. 14) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, mivel a képviselő-testület a rendeletben meghatározott szabályok lefektetésével és azok betartásával tud megfelelően működni és ezáltal a társadalomra kihatással lévő döntéseket hozni.
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs.
b) környezeti és egészségi következmények: nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak kisebb adminisztrációs teherrel járnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Önkormányzati társulás megszűnése, a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás módosulása és egyéb jogszabályszerkesztési okokból került sor a módosításra.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: önkormányzati társulás megszűnése, a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás módosulása és egyéb jogszabályszerkesztési okok.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet aktualizálása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők, Magyar Államkincstár.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.