Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: negatív a díjak emelkedése miatt.
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs.
b) környezeti és egészségi következmények: a közszolgáltatás biztosításával megoldott a települési szennyvízkezelés.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás paramétereit.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a közszolgáltatás igénybevételének díjai emelkednek, amelyek átvezetésre kerülnek a rendeletben.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a közszolgáltatás elérhetővé tetele a lakosság számára.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, közszolgáltató
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.