Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 11

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.11.
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Részletes indokolás
Az 1–16. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
társadalmi hatása: pozitív, mivel az egységesen alkalmazandó rendelet a kegyeleti szokások feltételeinek zavartalan biztosítását segíti elő.
gazdasági hatása: van, a temető fenntartásával kapcsolatos állami normatíva vehető igénybe, ami két éves távlatban növekedni fog az elszámolt költségek arányában.
költségvetési hatása: a normatíva által nem fedezett kiadásokat az önkormányzatnak szükséges vállalni.
1. környezeti és egészségi következmények: nincs,
2. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: van, további nyilvántartások folyamatos vezetése, a díjak beszedése, amelyek Keszőhidegkút Község Önkormányzatnál jelentkeznek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást a rendeletalkotásra, ami kötelezést jelent.
A rendelet által elérni kívánt cél: a temető és a temetkezés rendjének meghatározása.
A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, egyház, képviselők
Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.