Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete

Egyházashetye község egészségügyi alapellátási körzeteiről

Hatályos: 2016. 04. 09

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az egyházashetyei háziorvosi alapellátási körzet Borgáta, Egyházashetye, Kemeneskápolna és Köcsk községek teljes közigazgatási területére terjed ki.


(2) A település az Önkormányzat és Celldömölk Város Önkormányzata között létrejött feladat ellátási szerződés alapján a celldömölki 2. számú fogorvosi alapellátási körzethez tartozik.


(3) A település a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján a bobai védőnői ellátási körzethez tartozik.


(4) A település a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján a celldömölki alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási körzethez tartozik.


2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                            Zolnai Attila                                                                       dr. Balás Endre

   polgármester                                                                              jegyző

 


Kihirdetve: Egyházashetye, 2016. április 8.  dr. Balás Endre

        jegyző