Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 28- 2019. 03. 28

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 143. §-a (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 17. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 3/A. §-al egészül ki:


„3/A. § A kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések – különösen fűnyíró gép, sövénynyírógép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész, sarokcsiszoló – használata vasárnap és munkaszüneti napokon 13:00 és 18:00 óra közötti időszakban megengedett.”


2. §


A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a rendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontjában, 3/A. §-ában meghatározott kötelezettségét megszegi, 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”


3. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  

                        Zolnai Attila                                                                                         dr. Balás Endre

                     polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2019. március 27.                                                                                                                                  dr. Balás Endre

                                                                                                                                        jegyző